DỰ ÁN MÁY TẬP TẠI TRUNG TÂM NGƯỜI CÓ CÔNG, TP BẮC GIANG