DỰ ÁN MÁY TẬP TẠI KĐT MỚI PHÍA TÂY NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG