DỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRƠI TẠI THÔN PHÙ LIỄN, BẮC HỒNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI