DỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRỜI TẠI NHÀ VĂN HOÁ XÓM 6 NGUYÊN KHÊ, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI