DỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRỜI TẠI ĐÔNG XUÂN, SÓC SƠN HÀ NỘI