DỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRỜI KHU TÁI ĐẦU TƯ TIÊN DƯỢC, SÓC SƠN, HÀ NỘI