DỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRỜI TẠI ĐƯỜNG NGÔ KIM TÀI, PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG